Toon menu
Demo
FAQ

Veel gestelde vragen

Kandoen is een loopbaan-tool, ontwikkeld om jou te helpen bij het maken van een goede keuze voor een opleiding en/of baan. De tool bestaat uit een serie vragen die je moet beantwoorden. Op basis van jouw antwoorden bepaalt kandoen je aanleg, en stelt een persoonlijk profiel op. Aan de hand van dit profiel wordt onder meer gekeken welke opleidingen en beroepen het beste bij jou passen. Je kunt vervolgens videoclips van deze beroepen bekijken. Je ziet de professionele beroepskrachten tijdens hun werk en krijgt op die manier een goed beeld van het beroep. Stap voor stap maak je kennis met de inhoud van het beroep en leer je wat de voor- en nadelen van het vak zijn.

Er komt bij mij introvert uit terwijl ik altijd heel sociaal ben. Klopt dat wel?
Hier kunnen verschillende verklaringen voor zijn. De betekenis van een psychologische term, bijvoorbeeld ‘introversie’, wijkt vaak af van wat deze in het dagelijkse spraakgebruik inhoudt. Introverte mensen kunnen bijvoorbeeld heel sociaal zijn, maar dan met een kleiner aantal vrienden of bekenden.

Uw gemeten waarde ligt dicht bij het gemiddelde. Als uit de tool bijvoorbeeld 52% introvert en 48% extravert komt, is het goed mogelijk dat u in werkelijkheid licht extravert bent. Dit komt door meetonzekerheden. Het aantal vragen in deze tool is vrij klein, wat een hogere meetonzekerheid met zich meebrengt. Deze tool is een momentopname. Hoewel persoonlijkheidskenmerken vrij stabiel zijn, speelt stemming ook een rol bij het invullen van de tool. Hierdoor kunnen kleine schommelingen in de scores optreden.

Is het beschikken over een bepaald talent wel of niet positief?
Dat verschilt per beroep. Voor een boekhouder is bijvoorbeeld te veel creativiteit niet echt een aanbeveling, getuige de uitdrukking “creatief boekhouden”. Voor een ondernemer is creativiteit juist van groot belang, voor een kunstenaar zelfs van levensbelang. Over het algemeen is het positief als je bepaalde grote talenten hebt. In ons beroepenwaarderingsysteem gaan we alleen uit van geen, of positieve invloeden van talenten. Wel zijn bepaalde talenten voor een deel in strijd met elkaar (bijvoorbeeld ‘nauwkeurigheid’ en ‘flexibiliteit’) omdat ze gedeeltelijk zijn gebaseerd op tegengestelde persoonlijkheidskenmerken.

Betekent de afwezigheid van een bepaald talent dat ik een bepaald beroep niet uit kan oefenen?
Nee. In de meeste gevallen kunnen mensen het ontbreken van aanleg compenseren door competenties aan te leren. Dit gebeurt in het dagelijks leven ook regelmatig. Wel zal dit je de nodige moeite kosten en kan het jou je plezier in werk sterk verminderen. Het is daarom slimmer om voor een beroep te kiezen dat goed aansluit bij je talenten. Kies je toch voor de moeilijke weg en ben je creatief en slim, dan is de kans wel groter dat je een belangrijke vernieuwer in je vakgebied zal zijn. Omdat je talenten mismatchen met waar het beroep om vraagt, heb je verrassende invalshoeken of kan je je functie zo uitbreiden, dat nieuwe dingen mogelijk zijn. Zo word je voor je baas uniek en moeilijk te vervangen.

De beroepen die volgens de tool het meest geschikt voor mij zijn, zijn geen beroepen die me interesseren.
Uit onderzoeken blijkt dat er vaak een sterk verschil is tussen wat mensen willen en waar ze het meeste aanleg voor hebben. Het gevolg hiervan is, dat mensen vaak voor een beroep kiezen waar ze niet heel erg geschikt voor zijn en moeite voor moeten doen om het vol te houden. Vaak komt dit omdat deze mensen weinig afweten van andere beroepen en er vaak een verkeerd beeld bij hebben. Om dit te voorkomen is het belangrijk om verschillende, bij voorkeur enige tientallen, kandoen.-beroepenclips te kijken en beroepenbeschrijvingen te lezen. Waarschijnlijk vind je een beroep dat jou bij nader inzien toch aanspreekt en waar je ook geschikt voor bent.

Wat kan ik met het systeemrapport?
Je verkrijgt meer inzicht in wie je bent. Je persoonlijkheid is iets wat je in principe je hele leven houdt. Je persoonlijkheid bepaalt sterk welke werkstijl je hebt, hoe je liefdesleven verloopt en wat je leuk vindt. Als je bijvoorbeeld erg gevoelig (en dus weinig stabiel) bent, kan je beter kiezen voor een rustiger levensstijl in een veilige omgeving. Je leert je sterke en zwakke kanten kennen. Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je kan inschatten waar je kansen en beperkingen liggen. Je vindt passende opleidingen en beroepen.

Er wordt een match gemaakt tussen de uitslag van het rapport en opleidingen en beroepen. Op die manier krijg je inzicht in welke opleidingen en beroepen bij jou kunnen passen. Je vindt passende stages. Er wordt een match gemaakt tussen de uitslag van het rapport en passende stages. Met jouw kwaliteiten en persoonlijkheid kun je dus makkelijk een passende stageplek vinden. Je kunt met het systeemrapport aantonen dat je geschikt bent voor een stageplek of functie. Het rapport is zo uitgebreid dat ook potentiële werkgevers en leerbedrijven zullen inzien dat ze door het aannemen van jou de beste kandidaat hebben voor de functie.

Mijn beroepenuitslag komt niet overeen met de eisen van een vacature. Word ik nu niet aangenomen?
Nee, dat hoeft niet persé. Een werkgever of een selectiebureau kijkt naar meerdere kenmerken, vooral naar opleiding en eerdere werkervaring. Ook verwacht een werkgever niet dat werknemers hun persoonlijkheidstype volledig kennen. Pas je verder goed in het profiel dan maak je nog steeds een goede kans. Over opleiding en werkervaring valse informatie verstrekken is wel erg riskant. Veel werkgevers trekken deze informatie na en niemand wil een liegende werknemer in dienst hebben.

Wat kan ik met de uitslag?
Aan de hand van de uitslag ontdek je waar je sterke en zwakke punten liggen en welke opleidingen en beroepen waarschijnlijk het beste bij je passen. Volgens mij volg ik op dit moment niet de juiste opleiding. Wat kan ik het beste doen? Bekijk veel, zeker enige tientallen opleidings- en beroepenfilmpjes op Kandoen.nl of ROC.nl. Het liefst ook enkele die je op het eerste gezicht weinig of totaal niets zeggen. Deze filmpjes geven een goede indruk van wat een opleiding en de aansluitende beroepen inhouden. Spreken deze beroepen je meer aan dan het beroep waar je op dit moment een studie voor doet? Overweeg dan van studie te switchen. Vergeet niet, dat veranderen van studie extra tijd en dus geld kost. Aan de ander kant is het verkeerde beroep kiezen nog erger. Als je over wilt stappen, doe het dan snel en maak deze keer geen foute beslissing. Vaak kan je vrijstellingen krijgen als vakken tussen de studies overeen komen. Informeer hiernaar bij je decaan of studiekeuzeadviseur.

Volgens mij heb ik op dit moment niet het juiste beroep. Wat kan ik het beste doen?
Dat hangt af van de reden waarom je je beroep niet het juiste vindt. Heeft het met de inhoud van het werk, werkdruk, salaris of ontwikkelingsmogelijkheden te maken? Als de inhoud van het werk je niet langer aanspreekt, of je werk geen toekomstperspectief heeft, is het inderdaad verstandig om op zoek te gaan naar een ander beroep. In de andere gevallen is veranderen van werkgever, functieverandering, een aanvullende baan of vrijwilligerswerk vaak een betere oplossing.

Ik heb nog meer vragen over mijn persoonlijkheid. Waar kan ik met deze vragen terecht?
Er zijn gespecialiseerde en uitgebreide persoonlijkheidstesten op de markt. Deze worden doorgaans afgelegd via een psychologisch testbureau, hoewel er ook steeds meer goede testen via internet beschikbaar worden gesteld.

Waarom kan ik achteraf mijn antwoorden niet meer wijzigen?
Dit zou de testvaliditeit negatief beïnvloeden. Het is wel mogelijk de test in zijn geheel opnieuw af te leggen. Is deze test betrouwbaar? Deze test geeft een ruwe inschatting van je sterke en zwakke punten. Het aantal vragen ligt iets onder de psychometrisch acceptabel geachte limiet. Wil je een nauwkeurig inzicht in je persoonlijkheid, dan kan je beter een uitgebreidere test afleggen.

Van welke methode maakt de Kandoen.-tool gebruik?
Aan de hand van persoonlijkheidskenmerken wordt je aanleg voor bepaalde competenties vastgesteld. Deze competenties worden in wisselende mate gevraagd bij diverse beroepen.

Voor wie is deze competentietest bedoeld?
In principe is deze test geschikt voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen, maar vooral voor hen die voor een studie- of beroepskeuze staan.

Is deze test ook handig als je al een opleiding hebt afgerond of al een baan hebt?
Geen baan is meer voor eeuwig, tenzij je lid van het Koninklijk Huis bent. De kans is groot dat je over een paar jaar iets heel anders doet dan waar je voor geleerd hebt of waar je vakkennis ligt. Ook kan je arbeidsongeschikt raken, waardoor je je huidige baan niet meer uit kunt oefenen. Het is dan nuttig om een plan B klaar te hebben liggen. Als de werkgelegenheid in je vakgebied afneemt, kan het nuttig zijn alvast rond te kijken.