Blog 03-06-2014

Koppel arbeidsmarktrelevantie aan uw opleidingen

Het ministerie heeft onderwijsinstellingen de opdracht gegeven om de kans op werk en stage in de voorlichting op te nemen. Aankomende leerlingen (en hun omgeving) krijgen hiermee inzage in de kansen op de arbeidsmarkt, wat helpt bij het maken van een goede beroeps- en dus studiekeuze.  De betreffende informatie is veelal versnipperd op de markt aanwezig en biedt niet altijd de mogelijkheid om dit op een juiste wijze te koppelen aan bestaande beroeps- en opleidingscontent.  Mediavisie heeft het afgelopen jaar binnen een regionaal samenwerkingsverband in de gemeente Gouda al een database ontwikkeld waarin per crebo de kansen in de arbeidsmarkt zijn weergegeven. Deze database ontsluit de informatie die door de SBB en het UWV beschikbaar is gesteld en koppelt deze aan relevante opleidings- en beroepscontent voor de regio.

Voor een voorbeeld verwijzen wij u naar het Carrière GPS in de website www.kiesjouwtoekomst.nl.  Mediavisie stelt deze database systematiek beschikbaar voor implementatie binnen uw eigen omgevingen (website, intranet, administratieve systemen) en maakt daarmee koppeling van arbeidsmarktrelevantie aan uw eigen opleidingen en beroepen mogelijk.  Bij voldoende belangstelling organiseert Mediavisie binnenkort een workshop waarin u kennis maakt met de systematiek en de mogelijkheden voor uw eigen voorlichtingsmiddelen.  Wilt u zich hiervoor inschrijven of wilt u meer informatie?  Stuur dan een email naar onze kandoen. expert Chantal Hilberink:c.hilberink@mediavisie.nl