Toon menu
Demo
Kandoen-Kwaliteit

Wetenschappelijk gevalideerde test

De talententest van kandoen. is samen ontwikkeld met Novay (Technologisch Top Instituut ICT) en Universiteit Twente, en maakt gebruik van de Consumer Quality Index en hanteert de beroepsethische maatstaven omschreven in de gedragscode voor studiekeuze adviseurs (BKA register-adviseurs).
De test bestaat uit een lijst met vier situaties (foto’s of teksten) die de gebruiker wordt voorgelegd waarbij deze de meest en de minst aantrekkelijke optie aankruist. Aan de hand van deze items worden een aantal factoren geoperationaliseerd die van belang worden geacht. Mediavisie heeft gekozen voor een aanpak waarbij de vragen die de gebruiker krijgt voorgelegd redelijk los staan van de beroepsperspectieven. Het zijn dus geen suggestieve vragen die de gebruiker direct al “strategisch” kan beantwoorden.

MaxDiff methode
De competentietest van kandoen. maakt gebruik van een efficiënte meetmethode met een 4-waardige MaxDiff variant. Bewezen is dat 1 vraag in MaxDiff evenveel informatie levert als 5 vragen waarbij telkens 2 alternatieven worden vergeleken of 4 vragen waarbij 1 alternatief op een eventallige Likertschaal moeten worden vergeleken. De relatief korte vragenlijst van kandoen. is dus even krachtig als langere vragenlijsten. Verder is de MaxDiff methode wetenschappelijk erkend en daarnaast een efficiënte methode die ook psychometrisch interessant is: in elke vraag wordt de proefpersoon gedwongen een ordening te maken in tegenstelling tot de afzonderlijke ranking op een Likert schaal. Daarmee geeft elke respondent evenveel informatie over de test, terwijl de respondent in andere tests betekenisloos kan antwoorden door alles als zeer geschikt of alles als zeer ongeschikt te kwalificeren.

MBTI, Big 5, Big 6, McClelland en Holland Code
De kandoentest is een combinatie van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), de Big Five en Big Six persoonlijkheidstest, de McClelland motivatietest, en de persoonlijkheidskenmerken uit het RIASOC-model van John L.Holland (Holland Code). Door de combinatie van deze testen kunnen de uitkomsten met behulp van de de crebocodes direct gematcht worden met de kwalificatiedossiers en beroepen.

Marktonderzoek
Uit onafhankelijk marktonderzoek is gebleken dat kandoen. zichzelf zeer sterk positioneert in de markt van online testen voor beroepskeuze en assessment. Kandoen. is daarnaast de enige aanbieder van een totaalconcept. Waar overige concurrenten alleen beroepskeuzetesten aanbieden, gaat kandoen. verder. Kandoen. zorgt voor een directe koppeling van actuele informatie over het huidige aanbod van beroepen, opleidingen, vacatures en bedrijven met het persoonlijke profiel van competenties, ambities en talenten.