Blog 28-07-2014

Moeten scholen leuker worden?

Scholieren in Nederland zijn ongemotiveerd en hebben minder plezier in lezen en leren dan hun leeftijdsgenoten in andere landen. Dit punt werd afgelopen week door de media naar boven gehaald uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie. De inspectie heeft internationaal onderzoek vergeleken met ervaringen van de eigen inspecteurs.

Plezier in leren betekent echter niet dat er ook goed gepresteerd wordt, sterker nog: er lijkt eerder een omgekeerd verband te bestaan. Mexico bijvoorbeeld, dat als land bovenaan staat in de lijst van gemotiveerde leerlingen, scoort inhoudelijk helemaal niet zo goed. Terwijl leerlingen in landen als Nederland en Finland die minder zin hebben in school, wel betere resultaten behalen.

Lekker swipen
Elke leerling een tablet geven, en ze lekker laten swipen en scrollen, is dat dan de oplossing? Zeker niet, zegt Theo Bastiaens, hoogleraar onderwijstechnologie aan de Open Universiteit: „De nieuwe technologie is er, en gaat nooit meer weg. Maar het gaat niet om de toeters en bellen. Uit onderzoeken blijkt dat als je kinderen laat leren via computergames, het zogenoemde serious gaming, hun motivatie even toeneemt, maar al snel weer afvlakt. Het gaat erom dat je leerlingen motiveert om te leren. Dat is een dynamisch proces, want geen leerling is hetzelfde. De docent van de toekomst is geen zendende onderwijsgever, maar een onderwijsmaker. Helaas zijn veel leraren hier niet klaar voor.” (nrcnext 17 april 2014)

De beste keuze
Belangrijker vind ik eigenlijk dat de Inspectie voor het Onderwijs ontdekte dat op het gebied van de  doorstroom en uitstroom van leerlingen niet altijd de beste keuze voor de individuele leerling gemaakt wordt: Scholen en opleidingen maken verschillende keuzes in hun beleid rondom zittenblijven, op- en afstroom, advisering en selectie. Waar bijvoorbeeld de ene school voor voortgezet onderwijs leerlingen vooral kansen biedt en in een zo hoog mogelijke schoolsoort plaatst, kiest de andere school voor een strakker beleid waarin ‘afstromen’ naar een lagere onderwijssoort gebruikelijk is. De verschillen tussen scholen op deze punten zijn veel groter dan die in prestaties en rendementen. De beleidskeuzes hebben invloed op de schoolloopbaan van leerlingen en studenten, maar ze zijn vaak niet onderbouwd en niet bekend bij leerlingen en ouders. (De staat van het onderwijs, april 2013)

Onderwijs hoeft niet leuker
Wordt het niet tijd dat leerlingen zelf meer regie te krijgen op hun schoolloopbaan? Als ze beter weten wat hun intrinsieke motivatie is, bijvoorbeeld doordat zet weten voor welke competenties ze een natuurlijke aanleg hebben en wat hun succesfactoren zijn kunnen ze een veel beter gemotiveerd worden om het beste uit hun opleiding te halen. Op het moment dat we het onderwijs meer rondom het profiel van de individuele leerling organiseren wordt het onderwijs niet alleen voor de leerling leuker, maar ook voor de ouders, de docenten en de scholen. Kinderen zijn meer gefocust, ouders en docenten krijgen te maken met veel beter gemotiveerde leerlingen, en scholen met minder voortijdig schooluitval. Makkelijker gezegd dan gedaan? Mediavisie zorgt er al jaren voor dat leerlingen van ROC’s met behulp van online informatie-portals, beroepen- en interessetests een beter zicht krijgen op hun loopbaan.

kandoentest3

Onderwijs kan slimmer
Wij willen dat iedere scholier in Nederland een eigen profielpagina heeft waarop ze kunnen ontdekken wie ze zijn, wat ze willen, en laten zien wat ze kunnen. Met behulp van zo’n profielpagina kunnen scholen en bedrijven veel betere matches maken met gemotiveerde leerlingen en sollicitanten die geschikt zijn voor de functie. Profielgestuurd is hierin het toverwoord, dat betekent wel dat mensen, bedrijven en organisaties veel meer in profielen en functies moeten gaan denken. Via deze site kunt u gratis inloggen en een persoonlijke profielpagina aanmaken. In een volgende stap worden opleidingen en beroepen automatisch gekoppeld aan het profiel. In deze versie zijn alle opleidingen en beroepen op mbo-niveau gekoppeld, binnenkort komt er een update voor alle beroepen en opleidingen op hbo- en universitair niveau.

Met kandoen. kiezen leerlingen een opleiding die bij hun past en begeven ze zich op een carrierepad dat naadloos aansluit op de ambities en competenties. Dat maakt het onderwijs en leerlingen slimmer…