Toon menu
Demo
Individu

Uw kind kiest direct de juiste opleiding.

Als ouder wilt u uw kind zo goed mogelijk begeleiden en stimuleren in de juist keuze voor een vervolgopleiding. En dat is niet altijd makkelijk. Hoe komt u erachter welk beroep het beste bij uw kind past? Wat zijn eigenlijk zijn of haar voorkeuren, talenten en sterke eigenschappen? Hoe voorkomt u dat uw kind een verkeerde keuze maakt en al na een half jaar wil stoppen met de opleiding? Is het belangrijk om te kijken naar de voorkeuren die hij of zij op dit moment heeft of is het verstandiger om een opleiding te kiezen met het oog op de werkgelegenheid in de toekomst?

Om een antwoord te krijgen op deze vragen is kandoen. in het leven geroepen. Kandoen. is een digitale loopbaancoach, een online decaan. Door middel van een test krijgen u en uw kind een goed beeld van zijn of haar talenten, persoonlijkheid en competenties. Daarnaast geeft kandoen. advies over welke beroepen het beste bij uw kind passen, naar aanleiding van de test. Alle informatie over deze beroepen zijn ook direct te vinden bij het advies. Naast geschreven tekst zijn er ook eerlijke en duidelijke video’s van de beroepen te zien.

Geen coachtraject, wel blijvende begeleiding
Kandoen. is een digitale omgeving waar uw kind de test kan maken, de uitslag en het rapport telkens opnieuw kan inzien en waar jullie samen alle informatie kunnen vinden over een beroep en opleiding. De test kan thuis gemaakt worden. U hoeft dus niet fysiek met uw kind naar een coach toe. Na het maken van de test is het echter nog niet voorbij: de uitslag wordt gematcht aan beroepen. Heeft u daarna nog vragen, dan bestaat de mogelijkheid om deze vragen te stellen aan een digitale coach. En blijkt nu dat uw kind na een paar jaar verder wil studeren? Dan kan hij of zij opnieuw de test maken om te kijken of bepaalde voorkeuren zijn veranderd.

Bespaar hoge kosten
De kosten van de test en het rapport zijn niet hoog. U betaalt €24,95 en hebt daarna, samen met uw kind, de beschikking over een online omgeving waar de hele loopbaan van uw kind bijgehouden kan worden. Maar niet alleen op de loopbaantest zelf bespaart u hoge kosten; met de uitkomst van het rapport is het makkelijker om een goede keus voor een opleiding te maken en dus is de kans groter dat uw kind de opleiding boeiend genoeg vindt om af te ronden. Geen hoge kosten meer omdat uw kind na een paar jaar de opleiding toch niet leuk vindt of er ongeschikt voor is!

Wetenschappelijk gevalideerde test
Een goede test hoeft niet duur te zijn. De test die kandoen. gebruikt is wetenschappelijk gevalideerd. De test bestaat uit een lijst met situaties waarbij de gebruiker de meest en de minst aantrekkelijke optie kiest. Er is gekozen voor een aanpak waarbij de vragen die de gebruiker krijgt voorgelegd, redelijk los staan van beroepsperspectieven. Het zijn dus geen suggestieve vragen die de gebruiker al direct ‘strategisch’ kan beantwoorden.

De test maakt gebruik van efficiënte meetmethodes met een 4-waardige MaxDiff-variant. Bewezen is dat een vraag in MaxDiff, evenveel informatie geeft als vijf vragen waarbij telkens twee alternatieven worden vergeleken of vier vragen waarbij een alternatief op een eventallige Likertschaal moeten worden vergeleken. Ondanks dat de test van kandoen. dus kort is, is deze even krachtig als langere vragenlijsten. Het voordeel? Je kind blijft geconcentreerd omdat de test niet zo lang duurt als andere beroepskeuzetesten.

De MaxDiff-methode is psychometrisch interessant: in elke vraag wordt de proefpersoon gedwongen een ordening te maken, in tegenstelling tot de afzonderlijke ranking op een Likertschaal. Daarmee geeft elke respondent evenveel informatie over de test, terwijl de respondent in alternatieve tests kan duiken of betekenisloos kan antwoorden door alles als zeer geschikt of alles als zeer ongeschikt te kwalificeren.